Fundusze

Firma Kreator Sp. z o.o. Sp. Komandytowa otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4.Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Otrzymane dofinansowanie firma przeznaczy na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności, co ułatwi funkcjonowanie firmy i pozwoli na zachowanie zatrudnienia. Wartość projektu wynosi 293 249,70 zł ,wkład Funduszy Europejskich stanowi 100%.


Fundusz Eksportowy

Przedstawiamy wyniki postępowania ofertowego z dnia 25.11.2020 w ramach REIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020. Protokół wyboru do pobrania tu.


Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

Informujemy o podpisaniu Umowy o powierzenie grantu nr 1/FWI-C19/2020/191/UPS/313 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu grantowego FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO nr RPKP.01.06.02-04-0001/20.

Celem projektu jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania spółki w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 - wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 67 500,00 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 54 878,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 52 134,15 PLN


Zamów swój wzór

Wyślij zapytanie lub zadzwoń: +48 56 623 47 49

Certyfikaty i normy

Cert 4
Cert 5
Cert 6

Nasze mundury szyliśmy dla

dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
dla
Copyright Kreator Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 2018
Projekt i realizacja: Agencja Interaktywna Sas Design